dimecres, 20 de febrer del 2019

VAGA GENERAL

Aquest dijous 21 de febrer l'Organització Intersindical -CSC- ha convocat una vaga general. Entenent la llibertat d'elecció dels treballadors, us informem que bona part de l'equip docent d'adhereix a la vaga. El fet també de tenir docents que venen de fora, no depèn de nosaltres que arribin al lloc de treball. 

L'escola estarà oberta garantint els serveis mínims tal i com marca la llei:
-Una persona de l’Equip Directiu per centre de treball
-Un terç de la plantilla a la llar d'infants
-Un docent per cada sis aules d’alumnes d’Infantil i Primària (de 3 a 12 anys).

Gràcies per la vostra comprensió