PROJECTES



PROJECTES D’ESCOLA

A l’escola tenim diferents projectes per desenvolupar al màxim les diferents intel·ligències múltiples dels alumnes combinant metodologies d‟ensenyament-aprenentatge per construir connexions:


1. Projecte de llengua anglesa



En un món cada vegada més complex en el qual s'evidencia una forta transformació de la societat, el domini de diverses llengües i el seu ús comunicatiu, acadèmic i professional és, no únicament necessari, sinó gairebé imprescindible.

-Comencem anglès des de P2, treballant vivencialment per fer de l’anglès una llengua funcional.

- Projectes internacionals: 
- Sessions de conversa en anglès individual i en petits grups.
- Som Centre GEP (Generació Plurilingüe): 
2. Projecte d‟Educació Emocional


El desenvolupament emocional també forma part del desenvolupament i l’aprenentatge, ja que les emociones mostren com som i són un factor imprescindible en la nostra maduració. També fem el Projecte Bosc de Lem a Primària.

3. Projecte “CONNECTEM” a primària


El treball per projectes ajuda als infants a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i, el més important, afavoreix un aprenentatge significatiu.


4. Treball per espais d'aprenentatge i ambients



Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres. Aquest plantejament de treball  respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge. Els infants disposen d’un temps d’experiència activa, construïda per l’adult, però reconstruïda per ells mateixos, on nens i nenes es reuneixen per explorar diverses possibilitats de joc i dels materials.
4. Projecte d'Emprenedoria


El programa fomenta la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d'educació primària, concretament a 5è de primària.
Durant un curs escolar, l'alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el recolzament de la comunitat educativa, l'administració i altres agents socials. 

5. Projecte d'Educació Ambiental: Som Escola Verda


Volem innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.
Realitzem diferents activitats que promouen el reciclatge, la reutilització, reducció de deixalles i  l’estimació i respecte envers la natura per poder arribar a una societat més sostenible. Aprenem coses de la natura a través d’activitats de medi, el jardí de l’escola, les plantes a l’aula i sortides a l’entorn.

-Projecte en actiu: envàs te’n Vas!


-Premi Escoles Verdes 2019 en reconeixement a una trajectòria de millora continuada en el procés d'ambientalització integral del centre i d'implicació en la millora del seu entorn. 


-Educació per la salutfomentem una forma de vida saludable mitjançant: el coneixement dels menjars equilibrats, consum habitual de fruita, donant importància a l’esport… Tot això ens crea uns hàbits que ens seran útils tota la vida.


-Reutilització de llibres: a l'Educació Infantil 2n cicle utilitzem  material fungible d’ús comú i projectes propis. 

A partir de tercer els llibres de text i els diccionaris són socialitzats cosa que fomenta el respecte vers els material comú, afavoreix la sostenibilitat i l’economia familiar. Els llibres en els que s’escriu són d’ús individual.

6. Projecte de biblioteca escolar


Potenciar la biblioteca escolar com un espai de recursos, prioritzar el seu ús com a espai d'aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l'alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d'informació, i promoure l'hàbit lector.
Realitzem servei de préstec diari ,organitzem activitats d’animació lectora, coneixem el món literari i afavorim el gust per la lectura, pilar fonamental del coneixement.

7. Acció tutorial: programa de competència social

Des de tutoria treballem per enriquir les nostres habilitats socials : saber-nos posar al lloc de l’altre, defensar el nostre punt de vista sense perdre el respecte, acceptar el que democràticament es decideix per majoria, aprendre a treballar en equip, el treball de les emocions.. Aquests són uns valors imprescindibles en la nostra societat.



Durant aquest curs treballarem com a projecte interdisciplinari d’escola: 
SOC PAS

Enllaços a projectes interdisciplinaris realitzats:

Curs 2020-21: Soc PAS
Curs 2019-2020: Tradicion@lia

Curs 2018-2019: somArt
Curs 2017-2018: PLANETA VIU
Curs 2016-2017: LA MEDITERRÀNIA
Curs 2015-2016 TEMPS DE CASTELLS
Curs 2014-2015:LA LLUM
Curs 2013-2014: CATALUNYA EL MEU PAÍS