TRANSPARÈNCIA


COST CURS ESCOLAR 19-20


ED INFANTIL 2n CICLE I PRIMÀRIA: 1.173 € + Inscripció 50€ (a cobrar el mes de juliol)

L'aportació mensual de setembre a juny serà de 117 € en concepte de:

-Activitats complementàries: 72 euros/mes
-Serveis Escolars: 31 euros/mes*

-Material escolar: 78 euros/anuals
-Sortides Escolars: 50 euros/anuals (a regularitzar al juny)
-Plataforma digital Clickedu: 15 euros /anuals


MENJADOR ESCOLAR:

-7.30 € (inclou dinar + 2h de servei de monitoratge)

-6.30 € si es realitza alguna activitat extraescolar de migdia. 


*SERVEIS ESCOLARS

L'escola ofereix els següents serveis escolars, alguns d'ells sense cost per les famílies, i altres inclosos dins el concepte de serveis escolars. • Reutilització llibres 
 • Servei de gestió de beques i certificacions
 • Servei de gestió d’ajudes a organismes oficials
 • Festes a l’escola i celebracions.
 • Gestió de protecció de dades 
 • Assegurances
 • Digitalització d’aula
 • Protecció de la salut i prevenció de riscos
 • Manteniment maquinari i programari
 • Gestió d’ajuda famílies situació social desafavorida.
 • Coordinació direcció- psicòloga municipal i agents externs.
 • Gestió del web del centre.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada