CONSELL ESCOLAR


El consell escolar és l’òrgan de govern representatiu dels diferents sectors (titular, professors, pares i personal de servei) que integren la comunitat educativa, i també és màxim òrgan de gestió del centre educatiu.
A la nostra escola es reuneix el Consell Escolar un cop cada trimestre.
Aquest curs es renovarà la meitat dels membres del consell escolar.

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR:

President/a del Consell Escolar: Montse Mollet
Representants Titularitat:        Joan Fontquerni
Fina Vendrell
M.Dolors Vidal

Representants professors:       Elisabet López
                                                Mònica Latre
                                                Eva Espada
                                                Ester Pérez

Representants pares/mares:    Marina Fenollar
                                                Mireia Galera
                                                Mireia Chavarria
                                                Montserrat Noguera
                                               
Representant Personal d’Administració i serveis:    Montse Malagarriga        

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada